Loading

Sản phẩm bị hạn chế và các vi phạm chính sách của TIKTOK SHOP Video, LIive

+ Hình ảnh lộ ra thịt, sử dụng quần áo bơi không phù hợp (hợp lý: ví dụ áo tắm cho hoạt động bơi lội.
+ Live màn hình trống không có người xem ảo , không có tương tác với ng xem
+ live phát lại chiếu lại từ các nền tảng khác, up lại
+ sản phẩm trong video không giống trong video
+ Sử dụng thuốc lá hoặc liên quan
+ sử dụng các hình ảnh có hiện diện của trẻ em dưới 16 tuổi
+ Video hoặc live nguy hiểm ví dụ lái xe khi live

Trả lời

GỌI NGAY 034 444 2515