Loading

Tài khoản quảng cáo facebook bị vô hiệu hóa vì 60 ngày kể từ ngày tạo Tài Khoản Quảng Cáo không phát sinh chiến dịch chi tiêu nào

❤GÓC CHIA SẺ  ❤ ♻️Tài khoản này đã bị vô hiệu hóa vì không chi tiêu gì trong hơn 60 ngày kể từ khi tạo (THÔNG BÁO NÀY TRONG TRÌNH QUẢN LÝ QUẢNG CÁO CỦA FACEBOOK ĐƯA RA kèm...

CHI TIẾT

Cập nhật phương thức thanh toán quảng cáo Facebook bằng thẻ credit

❤Cảnh báo ❤ cập nhật phương thức thanh toán quảng cáo Facebook – Hiện tại các đầu thẻ 428310, 526790, 436445 và 530072 là không thể sử dụng làm phương thức thanh toán chính cho Tài Khoản Quảng Cáo trả sau...

CHI TIẾT

LƯU Ý VÀNG TRÁNH CHẾT TÀI KHOẢN QUẢNG CÁO FACEBOOK

#QUANG_VSP LƯU Ý VÀNG CHO TÀI KHOẢN QUẢNG CÁO FACEBOOK 1. Tài khoản cá nhân, tài khoản quảngcáo Facebook. Tài khoản cá nhân chưa đủ độ trust (độ tin cậy) mà đã thêm thanh toán. Tài khoản quảng cáo từng...

CHI TIẾT
GỌI NGAY 034 444 2515