Loading
Tut fix dành cho ae xài Tkcn đá từ BM2500 ra mà bị die tk sáng nay.

Tut fix dành cho ae xài Tkcn đá từ BM2500 ra mà bị die tk sáng nay.B1: Sử dụng via chưa die phương thức thanh toán, hoặc die 792B2: Vào link sau: https://www.fb.com/help/contact/391647094929792B3: Chọn Tkqc cần kháng và đánh dấu các mục như ảnh 1B4: Chụp ảnh phần hóa đơn thanh toán kèm thần chú: “Dear Facebook Team.I can assure with 100% confidence my accounts never violate any of Facebook guidelines, rules or any regulations. What Facebook is doing is seriously hurting my ethical business. I think there was a mistake.I request Facebook to re activate my accounts. Thanks !!!”Up kèm ảnh vừa chụp.B5: Chờ đợi Fb nhả hoặc đổi sang dạng 273 là kháng được! \ZALO NHÓM NGUYÊN LIỆU FACEBOOK https://zalo.me/g/jzokoq727#quangvsp#tkqcnlm#tkqctacshbm2k5#BM2500

Trả lời

GỌI NGAY 034 444 2515