Loading
Via theo quốc gia check via việt hay eu us trong ních facebook
Cách check quốc gia
Bước 1:  vào link sau: https://www.facebook.com/primary_location/info/
Bước 2: Xem dòng đầu tiên chính là nơi tạo via. 

Trả lời

GỌI NGAY 034 444 2515